Get Adobe Flash player

Strona główna

Rok 2020 jest rokiem św. Jana Pawła II, dlatego też w naszej szkole dzień 14.10.20r. poświęcony będzie tej ważnej dla nas postaci. Chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę papieża i zapoznać ich z jego życiorysem. Zaplanowaliśmy na ten dzień na trzech pierwszych lekcjach pogadanki ilustrowane zdjęciami lub filmami oraz konkurs plastyczny.
Konkurs dla klas IV i V przeprowadzi w formie on line p. Magdalena Zięba i p. Elżbieta Ciesielska.
Celem tego dnia upamiętniającego 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II jest między innymi:
- zapoznanie z sylwetką Jana Pawła II,
- popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II,
- kształtowanie wśród młodzieży postaw wzorowanych na Janie Pawle II,
- zachęcanie uczniów do działalności wolontariackiej,
- uwrażliwienie na potrzeby innych.
 
jp2
 
 
Zajęcia z piłki nożnej na Orliku prowadzi Pani Paulina Bobak:
wtorek od 16:00 do 17:15
czwartek od 16:30 do 17:45
 
Zajęcia z narciarstwa biegowego w roku szkolnym 2020/2021:
 
Poniedziałek od 15:15 do 16:45 Pani Zofia Leśnik,
Środa od 15:15 do 16:45 Pani Zofia Leśnik,
Czwartek od 15:00 do 16:30 Pani Anna Michalik,
Piątek od 15:00 do 16:30 Pani Anna Michalik,
Sobota od 10:00 do 12:00 Pani Zofia Leśnik, Pani Anna Michalik.
 
 
Ustalone dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:
 
 12-13 listopada,
4-5 stycznia,
25-27 maja,
4 czerwca.
 
harmonogram spotka z rodzicami-1
 

 
UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
W tym roku obowiązywać będzie inna forma zakupu ubezpieczenia dla dzieci. Nie będzie wpłat w sekretariacie szkolnym tylko link do wpłaty bezpośrednio na konto ubezpieczyciela. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w poniższym linku.

 

 

 

 

 

11 września 2020 roku w naszej szkole zostanie zorganizowany Dzień Ekologiczny

gmina plakat a3 1-1

 

 

W czwartek 10 września o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców. Bardzo prosimy,żeby na terenie szkoły mieli Państwo zasłonięte usta i nos.
Wykaz klas:

 

klasa 1a sala 29
klasa 1b sala 26

 

klasa 2a sala nr 28
klasa 2b sala nr 27

klasa 3a sala nr 30
klasa 3b sala nr 31

klasa 4a sala nr 33
klasa 4b sala nr 32

klasa 5a sala nr 35
klasa 6a sala nr 34

klasa 6b sala nr 7
klasa 6c sala nr 10

klasa 7a sala nr 9
klasa 7b sala nr 5

klasa 8a sala nr 6
klasa 8b sala nr 8

 

 

Uczniowie klasa 1-3 wchodzą do Szkoły wejściem B, od strony przedszkola i parkingu (bocznym). Uczniowie klas 4-8 wchodzą wejściem A- wejście główne (od strony Samanty).

 

Haromogram zajęć w ramach godzin świetlicy szkolnej:

wtorek godzina 13:00 - 13:45 zajęcia manualne (prowadząca Pani Iwona Nemś)

środa godzina 13:00 - 13:45 zajęcia językowe "angielski na wesoło" (prowadząca Pani Anna Gdulska)

piątek godzina 13:00 - 13:45 zajęcia ruchowe (prowadząca Pani Iwona Bukowska)

 

W dniu 10 września 2020r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

 

 

ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ KAŻDA KLASA UCZY SIĘ W SWOJEJ SALI. NAUCZYCIELE PRZYCHODZĄ DO KLAS, UCZNIOWIE NIE ZMIENIAJĄ SAL.

 

klasa 1a sala nr 29

klasa 1b sala nr 26

klasa 2a sala nr 28

klasa 2b sala nr 27

klasa 3a sala nr 30

klasa 3b sala nr 31

klasa 4a sala nr 33

klasa 4b sala nr 32

klasa 5a sala nr 35

klasa 6a sala nr 34

klasa 6b sala nr 7

klasa 6c sala nr 10

klasa 7a sala nr 9

klasa 7b sala nr 5

klasa 8a sala nr 6

klasa 8b sala nr 8

 

 

Zachcamy do zapoznania się z procedurami funkcjonowania naszej placówki w roku szkolnym 2020/2021.