Ślubowanie pierwszoklasistów.

15 listopada br. Uczniowie klas Ia i Ib po złożeniu uroczystego Ślubowania, zostali pasowani na uczniów naszej szkoły przez pana dyrektora Bogdana Juraszka.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki ufundowane przez Radę Rodziców, Samorząd Szkolny oraz zakładki do książek przygotowane samodzielnie przez uczniów klas IIIa i IIIb.
Dzieci przedstawiły program artystyczny, którego przygotowaniem zajęły się pani Iwona Nemś i pani Agnieszka Styrczula.
Podczas tej uroczystości mieliśmy przyjemność gościć pana Lemoine Jacky – mera naszego partnerskiego miasta Divion we Francji. Za obecność bardzo dziękujmy.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.